Obróć telefon do pozycji pionowej żeby zobaczyć treści

Kariera

„Ostróda Yacht” – więcej niż pracodawca.

Firma tworzy pozytywną kulturę organizacyjną i angażuje się w życie lokalnej społeczności. Jest aktywnym mecenatem kultury i sportu, w tym głównym sponsorem ostródzkiego klubu piłki nożnej OKS „Sokół” – klubu, który łączy z firmą ponad 70-cio letnia tradycja. Wspieramy działalność charytatywną, sportową, kulturalną i oświatową na terenie miasta i gminy Ostróda oraz powiatu ostródzkiego. Czujemy się częścią lokalnej społeczności. Rozwijając naszą działalność oraz tworząc nowe miejsca pracy, przyczyniamy się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta oraz wzrostu zamożności regionu i jego mieszkańców.

 

 

„Ostróda Yacht” realizuje politykę równości szans w procesie zatrudniania nowych pracowników, tym samym zapewnia równy dostęp do miejsc pracy bez względu na płeć (systematycznie wzrasta zatrudnienie kobiet w Spółce na stanowiskach produkcyjnych), wiek, przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych lub wyznawaną religię.

Ustalenie wartości wynagrodzenia, jak i możliwości awansu zawodowego odbywa się jedynie w oparciu o kwalifikacje i jakość wykonywanej pracy.

Pracownicy Spółki doskonalą kwalifikacje zawodowe na różnego rodzaju kursach, seminariach, sympozjach, konferencjach oraz szkoleniach. Doskonalenie zawodowe dotyczy m.in. zasad rachunkowości i finansów, prawa pracy, jakości oraz nauki języka angielskiego i francuskiego, normowania operacji technologicznych, wykorzystania oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania obsługi baz danych, zrobotyzowanych stanowisk i linii obróbczych, prawa podatkowego i celnego, logistyki i zakupów.

Finansujemy dokształcanie pracowników, w tym studia magisterskie, podyplomowe oraz przekwalifikowania zawodowe. Firma posiada własne, nowocześnie wyposażone centrum szkolenia zawodowego, w którym doświadczeni pracownicy w formie wykładów teoretycznych oraz praktycznych zajęć warsztatowych, szkolą osoby bez przygotowania w zawodach: formierz konstrukcji jachtowych ( formierz tworzyw sztucznych ) oraz monter i elektromonter jachtowy.

Od ponad 10-ciu lat współpracujemy ze szkołą średnią (zawodową) w zakresie nauki zawodu elektro-mechanik. W naszej firmie uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu.

Współpracujemy aktywnie z Rejonowym Urzędem Pracy, organizując przygotowanie zawodowe dla bezrobotnych.

Jesteśmy partnerem Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych oraz pomocy merytorycznej przy tworzeniu prac magisterskich i doktoranckich.

„Ostróda Yacht” jest współzałożycielem i aktywnym członkiem Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych. Nasi przedstawiciele pełnią funkcje w zarządzie Izby oraz zasiadają we władzach europejskiego stowarzyszenia przemysłu jachtowego European Boating Industry, z siedzibą w Brukseli.

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenia o pracę