O nas

Ostróda Yacht – więcej niż pracodawca.

 

Ostróda Yacht Sp. z o.o. to  największy w Polsce, a także,  jako część francuskiego  koncernu Groupe Beneteau, w Europie, producent jachtów i łodzi rekreacyjnych. Obecnie firma produkuje ponad 30 modeli jachtów motorowych i żaglowych w ilości ok. 4000 jednostek rocznie.

Naszą receptą na wysokiej jakości produkt jest połączenie wieloletniego doświadczenia z najnowszą technologią i atrakcyjnym wzornictwem.

Firma jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, co gwarantuje jej stabilność finansową i zabezpiecza od wpływu lokalnych kryzysów gospodarczych. Zatrudnia obecnie ponad 800 osób, a po zrealizowaniu prowadzonych inwestycji liczba pracowników przekroczy 1000 osób.

 Inwestycje poczynione  w okresie ostatnich 15-tu lat,  w tym przede wszystkim robotyzacja procesów:

-nakładania żelkotu,

-obcinania i odwiercania kadłubów i pokładów,

-budowy modeli form produkcyjnych,

-prefabrykacji elementów drewnianych,

oraz unikatowa w skali światowej, innowacyjna, wtryskowa technologia produkcji kadłubów, uczyniły ze stoczni “Ostróda Yacht” jeden z najnowocześniejszych w Europie zakładów  specjalizujących się w produkcji łodzi motorowych o długości do 10m. Zespół inżynierski projektantów i technologów wdraża rok rocznie do produkcji seryjnej 10 nowych modeli jachtów i łodzi, stale je unowocześniając i poprawiając ich parametry użytkowe. W zakresie stylistyki naszych wyrobów współpracujemy z projektantami polskimi, włoskimi, francuskimi oraz  amerykańskimi. Doświadczona kadra technologów doskonali procesy produkcyjne pod kątem zwiększenia wydajności, obniżenia zużycia materiałów i energii, obniżenia emisji odpadów i zanieczyszczeń.     

„Ostróda Yacht” dba o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy, przestrzegając najbardziej rygorystycznych standardów w tym zakresie i wyposażając zakłady produkcyjne w najnowocześniejsze systemy i instalacje, w tym w pełni zautomatyzowane systemy wentylacyjno-grzewcze, gaśnicze, alarmowe i monitorujące. Firma  tworzy pozytywną kulturę organizacyjną i angażuje się w życie lokalnej społeczności. Jest aktywnym mecenatem kultury i sportu, w tym głównym sponsorem ostródzkiego klubu piłki nożnej „Sokół” – klubu który łączy z firmą ponad 70-cio letnia tradycja.  Wspieramy działalność charytatywną, sportową, kulturalną i oświatową na terenie miasta i gminy Ostróda oraz powiatu ostródzkiego. Czujemy się częścią lokalnej społeczności. Rozwijając naszą działalność oraz tworząc nowe miejsca pracy, przyczyniamy się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta oraz wzrostu zamożności regionu i jego mieszkańców.

Historia firmy

Stocznia jachtowa „Ostróda Yacht” istnieje na rynku jachtów i łodzi rekreacyjnych od 68 lat. Jest najdłużej działającym nieprzerwanie tego typu zakładem w Polsce i jednym z najstarszych w Europie.

 Historia działalności stoczniowej w Ostródzie sięga czasów budowy Kanału Elbląskiego. Na potrzeby obsługi jednostek pływających, użytkowanych na tym szlaku powstał zakład naprawy i serwisu, a wkrótce potem dodatkowo zakład obróbki drewna. Po II wojnie światowej połączono je w jeden organizm gospodarczy, a od 1952 r. zaczęto  produkować również łodzie drewniane, przyjmując jednocześnie nazwę Ostródzkich Zakładów Szkutniczo- Drzewnych.

W drugiej połowie lat 70 ubiegłego stulecia zmieniono nazwę na Ostródzkie Zakłady Okrętowe i wprowadzono, nowoczesne na owe czasy, technologie wytwarzania łodzi z laminatów poliestrowo-szklanych. Rozpoczęto seryjną  produkcję łodzi motorowych i żaglowych na rynek szwedzki i niemiecki oraz krajów dawnego bloku wschodniego.

W latach 80-tych zakład został włączony do struktur Stoczni Północnej w Gdańsku, w której funkcjonował jako zakład przemysłu obronnego. W tym okresie również wybudowano nowy zakład produkcyjny pomiędzy ulicami Spokojną i Łódzką, przenosząc produkcję laminatów z zakładu produkcyjnego przy ulicy Mickiewicza.

W roku 1994 na bazie majątku ulokowanego w Ostródzie utworzono nowy podmiot gospodarczy pod  nazwą  “Ostróda Yacht”  Sp. z o.o. W tym samym roku zakończono definitywnie działalność produkcyjną w zakładach przy ulicach Mickiewicza i Gizewiusza. Tereny wraz z zabudowaniami fabrycznymi oraz basenem portowym i suchym dokiem przekazano na własność miastu Ostróda. Od tej pory działalność produkcyjna skoncentrowana jest w sukcesywnie rozbudowywanej stoczni przy ulicy Spokojnej.

W roku 1992 rozpoczęto współpracę z francuską stocznią Jeanneau – część holdingu przemysłowego Groupe Beneteau, który w roku 2002 stał się wyłącznym właścicielem stoczni.

pdf Ostróda Yacht. 100 lat tradycji, 60 lat historii.

 Misja i wizja.

Celem Spółki jest zbudowanie pozycji lidera na rynku europejskim i światowym w branży motorowych łodzi rekreacyjnych o długości kadłuba do 10 m, dzięki zaspokojeniu potrzeb klientów poprzez produkcję i dystrybucję wyrobów, oraz usług spełniających jego oczekiwania pod względem jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Mamy ambicje wyznaczania światowych standardów oraz trendów rozwojowych dla tego segmentu rynku rekreacyjnych jednostek pływających.

Nasza misja:

Produkcja nowoczesnych, niezawodnych i bezpiecznych jachtów i łodzi rekreacyjnych o najwyższych walorach użytkowych, estetycznych i wzorniczych.

Działając w ramach Grupy BENETEAU Ostróda Yacht zobowiązuje się do:

- jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów,

- ciągłego doskonalenia jakości wyrobów, m.in. poprzez optymalizację technologii i organizacji, poprawę estetyki oraz funkcjonalności wyrobów,

- systematycznej modernizacji zakładów poprzez wdrażanie najnowszych technologii i budowę profesjonalnego zespołu, tym samym dbanie o bezpieczeństwo i dobre warunki pracy naszych pracowników oraz czystość środowiska naturalnego,

- zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz awariom przemysłowym,

- spełniania wymagań prawnych i innych, do spełnienia których organizacja się zobowiązała, dotyczących organizacji w zakresie jakości wyrobów, aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

- szkolenia, doskonalenia kwalifikacji i podnoszenia świadomości pracowników oraz uwzględniania ich roli i zaangażowania w zakresie jakości, ochrony środowiska i na rzecz poprawy BHP,

- zapewnienie zasobów i środków do utrzymania niniejszej polityki,

- ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

System zarządzania jakością

Polityka jakości.

Najważniejsi dla nas są użytkownicy produkowanych w naszej stoczni jachtów i łodzi, ich satysfakcja, lojalność oraz bezpieczeństwo. To dla nich dbamy o perfekcję wykonania każdego jachtu, a w kwestii jakości i bezpieczeństwa produktu nie uznajemy kompromisów.

Utrzymanie wysokiego poziomu systemu zarządzania jakością jest dla naszych Klientów dowodem dbałości o jakość produkowanych wyrobów, dla naszego otoczenia potwierdzeniem troski o środowisko naturalne, a dla pracowników Spółki zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobowiązania niniejszej polityki stanowią ramy dla celów jakościowych i środowiskowych, realizowane są na każdym szczeblu Spółki poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę przy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami oraz innymi Spółkami Grupy BENETEAU.

W związku z powyższym w Spółce od wielu lat funkcjonuje w ujęciu procesowym zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem oparty na normach ISO 9001 i ISO 14001 we wszystkich obszarach działalności. System ten jest stale rozwijany i doskonalony.  Nasz zakład posiada certyfikaty jednostek certyfikacyjnych: DNV GL, potwierdzające wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO:9001 oraz 14001. 

Kultura Organizacyjna

Ostróda Yacht realizuje politykę równości szans w procesie zatrudniania nowych pracowników, tym samym zapewnia równy dostęp do miejsc pracy bez względu na płeć (systematycznie wzrasta zatrudnienie kobiet w Spółce na stanowiskach produkcyjnych), wiek, przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych lub wyznawaną religię.

Ustalenie wartości wynagrodzenia, jak i możliwości awansu zawodowego odbywa się jedynie w oparciu o kwalifikacje i jakość wykonywanej pracy.

Pracownicy Spółki doskonalą kwalifikacje zawodowe na różnego rodzaju kursach, seminariach, sympozjach, konferencjach oraz szkoleniach. Doskonalenie zawodowe dotyczy m.in. zasad rachunkowości i finansów, prawa pracy, jakości oraz nauki języka angielskiego i francuskiego, normowania operacji technologicznych, wykorzystania oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania obsługi baz danych, zrobotyzowanych stanowisk i linii obróbczych,  prawa podatkowego i celnego, logistyki i zakupów.

Finansujemy dokształcanie pracowników w tym studia magisterskie, podyplomowe oraz przekwalifikowania zawodowe. Firma posiada własne, nowocześnie wyposażone centrum szkolenia zawodowego, w którym doświadczeni pracownicy w formie wykładów teoretycznych oraz praktycznych zajęć warsztatowych, szkolą osoby bez przygotowania w zawodach: formierz konstrukcji jachtowych ( formierz tworzyw sztucznych ) oraz monter i elektromonter jachtowy.

Od ponad 10-ciu lat współpracujemy ze szkołą średnią (zawodową) w zakresie nauki zawodu elektro-mechanik. W naszej firmie uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu.

Współpracujemy aktywnie z Rejonowym Urzędem Pracy, organizując przygotowanie zawodowe dla bezrobotnych.

Jesteśmy partnerem Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych oraz pomocy merytorycznej przy tworzeniu prac magisterskich i doktoranckich.

„Ostróda Yacht” jest współzałożycielem i aktywnym członkiem  Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych. Nasi przedstawiciele pełnią funkcje w zarządzie Izby oraz zasiadają we władzach europejskiego stowarzyszenia przemysłu jachtowego European Boating Industry,  z siedzibą w Brukseli.

aktualności x

Program Innowacyjna Gospodarka

ue_efrr_l_kolor_1_.jpg innowacyjna_gospodarka.jpg