Polityka Jakości

Polityka Jakości „Ostróda Yacht” Sp. z o.o.

Ostróda Yacht Sp. z o.o. to jeden z największych w Polsce, a w ramach marek Jeanneau i Beneteau także w Europie, producentów łodzi rekreacyjnych.

Firma Ostróda Yacht istnieje na rynku jachtów i łodzi rekreacyjnych ponad 50 lat. Naszą receptą na wysokiej  jakości produkt jest połączenie wieloletniego doświadczenia z najnowszą technologią.

Celem Spółki jest zbudowanie pozycji lidera na rynku Europejskim i Światowym w branży motorowych łodzi rekreacyjnych o długości kadłuba do 10 m, oraz zaspokojenie potrzeb Klienta poprzez produkcję i dystrybucję wyrobów, oraz usług spełniających jego oczekiwania  pod względem jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. 

Nasza misja to produkcja  nowoczesnych, niezawodnych i wysoko estetycznych jachtów i łodzi rekreacyjnych oraz wyrobów na bazie żywic poliestrowych.

Wychodząc na wprost oczekiwaniom i za potrzebowaniom rynku produkujemy i stale modernizujemy linie produktów: Cap Camarat, Merry Fisher, Flyer oraz Antares, w zakresie długości kadłuba od 4 do 9 metrów.

NAJWAŻNIEJSI DLA NAS SĄ UŻYTKOWNICY - ICH SATYSFAKCJA, LOJALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO. TO DLA NICH DBAMY O PERFEKCJĘ WYKONANIA KAŻDEGO PRODUKTU, A W KWESTII JAKOŚCI NIE UZNAJEMY KOMPROMISÓW.

W związku z powyższym w Spółce jest wdrażany w ujęciu procesowym zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem oparty na normach ISO 9001 i ISO 14001 we wszystkich obszarach działalności.

Działając w ramach Grupy BENETEAU– Spółka Ostróda Yacht zobowiązuje się do:

•     jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów,

•     ciągłego doskonalenia jakości wyrobów, m.in. poprzez optymalizację technologii i organizacji, poprawę estetyki oraz funkcjonalności wyrobów,

•     systematycznej modernizacji zakładów poprzez wdrażanie najnowszych technologii i budowę profesjonalnego zespołu. Tym samym dbanie o bezpieczeństwo i dobre warunki pracy naszych pracowników oraz czystość środowiska naturalnego,

•     zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz awariom przemysłowym,

•     spełniania wymagań prawnych i innych, do spełnienia których organizacja się zobowiązała, dotyczących organizacji w zakresie jakości wyrobów, aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

•     szkolenia, doskonalenia kwalifikacji i podnoszenia świadomości pracowników oraz uwzględniania ich roli i zaangażowania w zakresie jakości, ochrony środowiska i na rzecz poprawy BHP,

•     zapewnienie zasobów i środków do utrzymania niniejszej polityki,

•     ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Utrzymanie wysokiego poziomu systemu zarządzania jakością jest dla naszych Klientów dowodem dbałości o jakość produkowanych wyrobów, dla naszego otoczenia potwierdzeniem troski o środowisko naturalne, a dla pracowników Spółki zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobowiązania niniejszej polityki stanowią ramy dla celów jakościowych i środowiskowych, realizowane są na każdym szczeblu Spółki poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę przy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami oraz innymi Spółkami Grupy BENETEAU.

Nasz zakład posiada certyfikaty jednostek certyfikacyjnych: DNV GL, potwierdzające wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO:9001 oraz 14001.

Prezes Zarządu       Piotr Jasionowski

aktualności x

Program Innowacyjna Gospodarka

ue_efrr_l_kolor_1_.jpg innowacyjna_gospodarka.jpg