Kariera

Ostróda Yacht realizuje politykę równości szans w procesie zatrudniania nowych pracowników, tym samym zapewnia równy dostęp do miejsc pracy bez względu na płeć (systematycznie wzrasta zatrudnienie kobiet w Spółce na stanowiskach produkcyjnych), wiek, przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych lub wyznawaną religię.

Ustalenie wartości wynagrodzenia, jak i możliwości awansu zawodowego odbywa się jedynie w oparciu o kwalifikacje i jakość wykonywanej pracy.

Pracownicy Spółki doskonalą kwalifikacje zawodowe na różnego rodzaju kursach, seminariach, sympozjach, konferencjach oraz szkołach. Doskonalenie zawodowe dotyczy m.in. zasad rachunkowości i finansów, prawa pracy, jakości oraz nauki języka angielskiego i francuskiego, normowania operacji technologicznych, wykorzystania oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania obsługi baz danych, prawa podatkowego i celnego, logistyki i zakupów.


Finansujemy dokształcanie pracowników w tym studia magisterskie, podyplomowe oraz przekwalifikowania zawodowe. Współpracujemy ze szkołą średnią (zawodową) w zakresie nauki zawodu elektro-mechanik. W naszej firmie uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Współpracujemy aktywnie z Rejonowym Urzędem Pracy organizując przygotowanie zawodowe dla bezrobotnych.

aktualności x

Program Innowacyjna Gospodarka

ue_efrr_l_kolor_1_.jpg innowacyjna_gospodarka.jpg