Dotacja unijna

PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA


Projekt współfinansowany za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Dnia 30.12.2008 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą " Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii PRISMA XXI " w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 4.4, nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Całkowita wartość projektu 58.829.940 zł
Wartość wkładu Unii Europejskiej 20.886.190,12 zł
Udział Budżetu Państwa 2.279.038,27

Dnia 30.06.2011 proces wdrożenia technologii oraz inwestycyjny został całkowicie zakończony. Otrzymana dotacja z programu Innowacyjna Gospodarka pozwoliła nam zrealizować projekt inwestycyjny dotyczący wdrożenia innowacyjnej technologii PRISMA XXI dzięki której wprowadziliśmy na rynek nowe oraz znacząco udoskonalone produkty związane z podstawową działalnością Spółki tj. „Produkcją oraz naprawą łodzi wycieczkowych oraz sportowych” W efekcie realizowanego projektu badawczo-rozwojowego oraz uzyskanych wyników prac badawczych nad technologią PRISMA XXI opracowano modele konstrukcyjne nowych, niespotykanych dotychczas na rynku łodzi motorowych oraz łodzi znacząco ulepszonych, których parametry techniczno-eksploatacyjne zostały istotnie udoskonalone w celu dostosowania ich do wymagań i potrzeb klientów. Realizacja projektu innowacyjnego była możliwa dzięki nakładom inwestycyjnym poniesionym między innymi na budowę nowoczesnej hali laminatów, budowę magazynów, modernizację hal montażowych, zakup robotów, maszyn i urządzeń oraz form produkcyjnych. Ponadto w ramach realizowanego projektu zrealizowane zostały szkolenia w zakresie prefabrykacji laminatów poliestrowo-szklanych w technologii wtryskowej, robotyzacji, organizacji oraz nadzoru cyklu produkcyjnego. Szkoleniem objęto również nowo zatrudnianych pracowników.
Ponadto w wyniku realizacji projektu:
• utworzono 150 nowych miejsc pracy
• zwiększono zdolności produkcyjne z poziomu 3.200 jednostek do poziomu ponad 6.000
• zwiększono przychody ze sprzedaży w tym na eksport
• wprowadzono innowację organizacyjną
• Nawiązano trwałą współpracę z Instytutem Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie
• osiągnięto zakładane efekty ekologiczne, w związku z czym inwestycja ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego

Osoba udzielająca informacji dotyczącej realizacji projektu: Członek zarządu Mirosław Hajdukiewicz 89 646 07 00

 

ue_efrr_l_kolor_1_.jpg innowacyjna_gospodarka.jpg

aktualności x

Program Innowacyjna Gospodarka

ue_efrr_l_kolor_1_.jpg innowacyjna_gospodarka.jpg