Obróć telefon do pozycji pionowej żeby zobaczyć treści

Polityka jakości i środowiska

W kwestii jakości oraz dbałości o środowisko naturalne
nie uznajemy kompromisów.

Najważniejsi dla nas są użytkownicy produkowanych w naszej stoczni jachtów i łodzi, ich satysfakcja, lojalność oraz bezpieczeństwo. To dla nich dbamy o perfekcję wykonania każdego jachtu, a w kwestii jakości i bezpieczeństwa produktu oraz ochrony środowiska nie uznajemy kompromisów.

 

Utrzymanie wysokiego poziomu system zarządzania jakością jest dla naszych Klientów dowodem dbałości o jakość produkowanych wyrobów, dla naszego otoczenia potwierdzeniem troski o środowisko naturalne, a dla pracowników Spółki zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

„Ostróda Yacht” dba o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy, przestrzegając najbardziej rygorystycznych standardów w tym zakresie i wyposażając zakłady produkcyjne w najnowocześniejsze systemy i instalacje, w tym w pełni zautomatyzowane systemy wentylacyjno-grzewcze, gaśnicze, alarmowe i monitorujące.

Zobowiązania niniejszej polityki, stanowiące ramy dla celów jakościowych i środowiskowych, realizowane są na każdym szczeblu działalności poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę, przy współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami oraz innymi Spółkami Grupy BENETEAU.

W związku z powyższym w Spółce od wielu lat funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem oparty na normach ISO 9001 i ISO 14001 we wszystkich obszarach działalności i na całym obszarze. System ten jest stale rozwijany i doskonalony. Nasz zakład posiada certyfikaty jednostki certyfikacyjnej: DNV GL, potwierdzające wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością  i Środowiskiem według normy ISO:9001 oraz 14001.

Celem naszej stoczni jest zbudowanie i utrzymanie, w ramach Groupe Beneteau, pozycji lidera światowego rynku motorowych łodzi rekreacyjnych o długości kadłuba do 13 m, poprzez zaspokojenie potrzeb Klientów dzięki produkcji i dystrybucji wyrobów oraz usług spełniających jego oczekiwania pod względem jakości, estetyki, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz kosztów.

Mamy ambicje wyznaczania światowych standardów produktowych i przemysłowych oraz trendów rozwojowych dla tego segmentu rynku rekreacyjnych jednostek pływających.

Nasza misja:

Produkcja nowoczesnych, niezawodnych i bezpiecznych jachtów i łodzi rekreacyjnych, o najwyższych walorach użytkowych, estetycznych i wzorniczych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa naszych pracowników oraz redukcji oddziaływania na środowisko.

Działając w ramach Grupy BENETEAU Ostróda Yacht zobowiązuje się do:

  • jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • ciągłego doskonalenia jakości wyrobów, m.in. poprzez optymalizację technologii i organizacji, poprawę estetyki oraz funkcjonalności wyrobów,
  • systematycznej modernizacji zakładu poprzez wdrażanie najnowszych technologii i budowę profesjonalnego zespołu, tym samym dbanie o bezpieczeństwo i dobre warunki pracy naszych pracowników oraz czystość środowiska naturalnego,
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz awariom przemysłowym,
  • spełniania wymagań prawnych i innych, do spełnienia których organizacja się zobowiązała, dotyczących organizacji w zakresie jakości wyrobów, aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • szkolenia, doskonalenia kwalifikacji i podnoszenia świadomości pracowników oraz uwzględniania ich roli i zaangażowania w zakresie jakości, ochrony środowiska i na rzecz poprawy BHP,
  • zapewnienie zasobów i środków do utrzymania niniejszej polityki,
  • ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością i środowiskiem oraz zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.

Prezes Zarządu Mirosław Hajdukiewicz

06.04.2024